• Үндсэн цэс

  • --

  • Төсөл хөтөлбөр

Буцах

2013 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгөөр хийгдэж буй төсөл хөтөлбөрүүд

Буцах

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад