• Мэдээ

  • --

  • Боловсрол, Эрүүл мэнд

Буцах

Сумын эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт үр дүнгийн талаарх сургалт боллоо.

2010-2011 онд Мерси-Корпс  ОУ-ын байгууллагын санаачлага дэмжлэгтэйгээр боловсруулж баталсан 2011-2024 он хүртэлх Хөгжлийн гарц хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг Аймгийн засаг даргын зөвлөх Т.Эрдэнэбат, Улаангом сумын Засаг даргын орлогч  Б.Гомбосүрэн нар газар дээр нь үзэж танилцан сургалт зохион байгууллаа.  Сургалт ярилцлагын үр дүнд Хөгжлийн гарц хөтөлбөрийг  Төсвийн хууль болон эдийн засгийн бодлогод нийцүүлэн сайжруулж богино хугацаатай тодорхой төлөвлөгөө гаргаж аймаг, сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ.

Буцах

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад