• Мэдээ

  • --

  • Боловсрол, Эрүүл мэнд

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Сумын эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөний биелэлт үр дүнгийн талаарх сургалт боллоо.

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад