• Ил тод байдал

  • --

  • Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа

2014 онд бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Татах

2014 оны орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хэрэгжилт

БАРУУНТУРУУН СУМЫН 2014 ОНЫ ОНХСАНГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Дэлгэрэнгүй

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн хэрэгжилт

БАРУУНТУРУУН СУМЫН 2013 ОНЫ

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Дэлгэрэнгүй

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад