• Байгууллагууд

  • --

  • Цэцэрлэг

Áàðóóíòóðóóí сумын õ¿¿õäèéí öýöýðëýã íü àíõ 1952 îíä сумын төвд 25 хүүхдийн орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа  эхэлсэн. Цэцэрлэгийн анхын эрхлэгчээр Л. Үлбаатар багшаар В.Дулмаа асрагчаар  Г. Заяат, няраваар  Бямбагар,тогоочоор  Загд,ажилчинаар  Сэрээтэр  нар ажиллаж байжээ. Улмаар 1952-1954 онд эрхлэгчээр Надмид ,1956-1962 онуудад эрхлэгчээр Ороолом  ажиллаж байсан ба   2 á¿ëýãтэй  áîëæ ºðãºæñºí. 1960 îíä çîðèóëàëòûí áàéðòàé áîëñîí áà  1965  îíä 3 бүлэгт 75 õ¿¿õýäòýé  áîëæ эрхлэгчээр Дээшин багшаар  Дулмаа,Дүүдэй, Должинсүрэн  нар ирж ажилласнаар анхны мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангагдсан байна. Энэ цагаас эхлэн мэргэжлийн багш нар төгсөж ирэн хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн ажил чанартай явагдах болсон байна. 1972-1979 онуудад Цээрэн эрхлэгчээр томилогдон ажиллаж  тус хамт олон нь социалис хөдөлмөрийн бригад болон, 5,7,8 жилийн гавшгайчууд төрөн гарчээ. 1979 онд олон улсын хүүхдийн жилийн хүрээнд лагерийн цэцэрлэгийн барилгыг  сумын мужаан нартай хамтран барьж зуны цэцэрлэг байгуулан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 1985 îíä одоогийн   цэцэрлэгийн  зориулалтын шинэ байр àøèãëàëòàíä îðæ  “Цýöýðëýã ÿñëèéí êîìáèíàт” болж өргөжин  цэцэрлэгийн 75 õ¿¿õýä, яслийн  15 хүүхэд бүгд 90 хүүхдийн хүчин чадалтай болж 5 бүлэг 18 ажилчинтайгаар ажиллаж эхэлсэн. 1990- ээд онд улс эх орон зах зээлд шилжин цэцэрлэгүүд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахад бэрхшээлтэй болсон. Энэ бэрхшээл  тус  байгууллагад тулгарч жил гаруй хугацаанд нэг ангид задгай зуух тавьж эрхлэгч,тогооч,багш,сахиул гэсэн орон тоотой 25 хүүхдийг авч ажиллаж эхэлсэн. Дараагийн хичээлийн жилээс  цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоо өсч 2-3 ангид сумынхаа слесерь, засварчидтай хамтран 2 ангид зуух тавьж ажиллаж байсан ба   2000 онд  ӨАЧД төслөөр нам даралтын зуух тавьж  цэцэрлэгээ бүрэн хүчин чадлаар нь ажиллуулах болсон. 1979-1988 онд эрхлэгчээр Т. Оюун, 1987-1991 онд хойд цэцэрлэгт эрхлэгчээр Д.Дулмаа, 1988-1993 онд эрхлэгчээр Ц. Сайнбуян, 1993-1996 онд эрхлэгчээр Б.Цолмон-од, 1996-2010 он хүртэл эрхлэгч  Ц.Амаржаргал, 2010 оноос эрхлэгчээр Б.Хонгорзул ажиллаж байна.  Одоо тус цэцэрлэг нь бага, дунд,ахлах,бэлтгэл,холимог бүлэгт нийт  160 хүүхэд хүмүүждэг. 17 багш ажилчинтайгаар сумын СӨБ-ыг олгох үйлчилгээ үзүүлэн малчдын хүүхдийг ээлжийн буюу зуны сургалтанд хамруулж жилд дунджаар 190 хүүхдэд СӨБ олгож байна. Одоо тус цэцэрлэгийн áàãøààð Ì.Áàòíàâ÷, ¯.Öýýáóìáà, Í.×èìãýý, Á.Íÿìáóó, Ä.Àäúÿàñ¿ðýí, òóñëàõ áàãøààð Б. Өлзийжаргал Н. Болормаа Ж. Цэрэнхүү С. Өнөржаргал íàð ажиллаж байна. Áàãø íàð 100% áàêàëàâðûí áîëîâñðîëòîé ìýðãýæëèéí áîëîâñîí õ¿÷í¿¿ä þì. Манай хамт

олны дотроос заах аргач зэрэгтэй багш 2,  арга зүйч 1, систем болон байууллагын аварга 5 аймгийн ур чадварын аварга 2 áàãø тус тус ажиллаж байна. Àæèë÷äààñ 45-50  íàñíû 2, 40-45  íàñíû 2, 35-40 íàñíû 8, 30-35 íàñíû 3 õ¿í òóñ òóñ àæèëëàæ áàéíà.  Тус цэцэрлэг нь 2000 онд сумын аварга байгууллага, 2003 онд аймгийн тэргүүний байгууллага, 2008 оны аймгийн 2-р байрны цомын эзэн, 2009 îíä àéìãèéí á¿òýýë÷ öýöýðëýã, 2012 оны аймгийн хүүхдэд ээлтэй байгууллагà, 2012 îíû ñóìûí òýðã¿¿íèé áàéãóóëëàãààð  шалгарч байсан. 2009 îíä òîãòâîðòîé àìüæèðãàà òºñ뺺ð 4.800.000 òºãðºãèéí õºðºí㺺ð òîãëîîì, öàãààí õýðýãëýë,  2012 îíä òºñ⺺ð áàãø íàðò 4ø êîìïüþòåð, 7 ñàÿ òºãðºãèéí õºðºí㺺ð ãàë òîãîîíû öàõèëãààí õýðýãñýë, 5 ñàÿ  òºãðºãººð 1 ýýëæèéí öàãààí õýðýãëýëòýé áîëñîí.

 

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад