• ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

  • --

  • ИТХ-ын тогтоол шийдвэр

Орон нутгийн давсан орлого хувиарлах, ОНХСангийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл арга хэмжээнд тодотгол хийх тухай

Татах

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад