• ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

  • --

  • Файлын сан

Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

Орон нутгийн давсан орлого хувиарлах, ОНХСангийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл арга хэмжээнд тодотгол хийх тухай

Татах

УВС АЙМГИЙН БАРУУНТРУУН СУМЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРИМТЛАЛЫН САНГИЙН ДҮРЭМ

Хуудас:  1  ( 2 мэдээ )

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад