• Ил тод байдал

  • --

  • Төсөв санхүү

Буцах

Áàðóóíòóðóóí ñóìûí Îðîí íóòãèéí òºñºâò áàéãóóëëàãóóäûí 2013 îíû 12-ð ñàðûí Òºñâèéí çàðëàãûí ã¿éöýòãýë

Татах

Буцах

Санал асуулга

Та засаг даргын ажлийг үнэлнэ үү?

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос бусад